Zadzwoń do nas

Polityka prywatności


Korzystając z naszej strony internetowej, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i umożliwienie Ci pełnej kontroli nad nimi. Zapewniamy, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej firmy Dotacje+ Patrycja Tokarek wobec Użytkowników stron internetowych serwisu https://www.dotacjeplus.com („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1. DANE OSOBOWE
 • 1. Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel i operator Serwisu, firma – Dotacje+ Patrycja Tokarek., z siedzibą w: Polskiej Organizacji Wojskowej 42, 98-200 Sieradz NIP: 8272272260, REGON: 383277354
 • 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dotacje+ Patrycja Tokarek, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42, 98-200 Sieradz lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@dotacjeplus.com .
 • 3. Przetwarzamy dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 • 4. Nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy Użytkowników Serwisu nie będą zapisywane, chyba że Użytkownik Serwisu poda je dobrowolnie, na przykład w newsletterze, w aplikacji o pracę czy też w skierowanym do nas zapytaniu.
 • 5. Przetwarzamy również dane Użytkowników Serwisu o charakterze statystycznym, w celu poznawania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i ulepszania jego działania.
 • 6. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 • 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług lub otrzymywanie informacji handlowej) odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 • 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie zależy od uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie z określonej domeny lub ze wszystkich domen, a także ustawić na poziomie urządzenia - urządzenie może udostępniać ustawienia, przy użyciu których Użytkownik może kontrolować zbierane informacje.
2. ZBIERANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • 1. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera.
 • 2. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu Użytkownika Serwisu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu. poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału Użytkownika Serwisu i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:
  • adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
  • data i godzina wejścia,
  • nazwa i adres URL, website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
  • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego sieć internet Użytkownikowi Serwisu.
 • 3. Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych Użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę). Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie CRM (Customer-Relationship-Management System) lub w porównywalnym systemie odbierającym zapytania. System CRM jest administrowany przez dostawcę w oparciu o nasz uzasadniony interes (wydajne i szybkie procesowanie szczegółowych danych użytkownika). Odpowiednio zawarliśmy z dostawcą umowę zgodnie z art. 28 RODO, w której dostawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie według naszych wskazówek, jak również do zachowania standardów ochrony danych przyjętych w UE.
 • 4. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.
3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • 1. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 • 2. Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.
 • 3. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • 4. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na: https://policies.google.com/terms?hl=pl
 • 5. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu podwykonawcom i współpracownikom Dotacje+ Patrycja Tokarek, którzy przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązani do ochrony powierzonych im danych. Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby Dotacje+ Patrycja Tokarek zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • 6. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (USA), tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.
 • 7. Strona zawiera osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem.
4. ZABEZPIECZENIA
 • 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy:
  • Szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania.
  • Kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do naszych systemów.
  • Ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko pracownicy, podwykonawcy i współpracownicy Dotacje+ Patrycja Tokarek, kiedy jest to uzasadnione zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b RODO i niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
PRAWA UŻYTKOWNIKA
 • 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  • żądania od Administratora zaktualizowania i sprostowania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  • przenoszenia danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 2. Z praw wskazanych w pkt. 5.1. Użytkownik Serwisu może skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@dotacjeplus.com ,
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Dotacje+ Patrycja. Tokarek, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 42, 98-200 Sieradz